IR prijímače funkčné aj pod Linuxom

Na základe zistení používateľov sú ponúkané snímače funkčné aj pod operačným systémom Linux. IR protokol treba nastaviť na RC5 a použiť multi-controller. Nič netreba kompilovať, stačí použiť aplikáciu Lirc, ktorá je priamo v Ubuntu 9.04. Treba si vybrať IgorCesko’s USB driver, ktorý je predvolene podporovaný Lircom. Konfiguračný súbor na konkrétny diaľkový ovládač si treba nájsť na webe Lirc-u, alebo vytvoriť pomocou Irrecord.

Informácia pochádza od používateľov týchto prijímačov, ale nami nebola preverená – kupujete na vlastné riziko.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Best Free WordPress Themes | Thanks to Compare Premium WordPress Themes, Themes Gallery and wordpress themes 2012